Privacy Policy en Cookie Statement

Prvacy Policy en Cookie Statement

Deze privacy en cookie statement beschrijft hoe Mooiste Motoren omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Deze statement kan bijgewerkt worden en we verzoeken je daarom ook om deze regelmatig te bekijken. Mooiste Motoren hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die via de internetsite binnenkomen. De Wet bescherming persoonsgegevens verleent je rechten betreffende de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Hoe gaat Mooiste Motoren om met jouw gegevens?

Mooiste Motoren is niet geïnteresseerd in gegevens over de identiteit van de bezoekers van haar site. Wij gebruiken alleen de informatie die jij ons verstrekt wanneer je contact met ons zoekt via de website, door bijvoorbeeld een online formulier in te vullen, een product te bestellen of ons een vraag te stellen, en gebruikt deze dan alleen om dit online formulier, deze vraag of dit verzoek te verwerken, en voor verdere referentie.

Wanneer Mooiste Motoren persoonlijke gegevens van je verwerkt, zal dit zijn voor het doel waarvoor je de gegevens aan ons verstrekt hebt (bijvoorbeeld voor het registreren voor het lidmaatschap, het abonneren op de nieuwsbrief, het inschrijven voor een activiteit of het kopen van een product in de webshop). De gegevens kunnen gearchiveerd worden en gebruikt worden voor het evalueren en verbeteren van Mooiste Motoren en haar Kamers. Op basis van artikel 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen gegevens worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd.

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Mooiste Motoren is bevoegd om geanonimiseerde gegevens te delen met onze sponsoren of partners. Uiteraard wordt de nodige aandacht besteed aan de beveiliging van de site.

Mooiste Motoren bewaart de gegevens van haar gebruikers en bezoekers minimaal voor een periode van 5 jaar. Deze termijn wordt aangehouden om onderzoeken te doen naar activiteiten waar de bezoekers aan deelgenomen hebben. Daarna worden deze gegevens definitief verwijderd.

Gebruik van cookies

Mooiste Motoren gebruikt functionele cookies en tracking cookies (Google Analytics). Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst, die informatie verzamelen en opslaan. In overeenstemming met artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, zal Mooiste Motoren alleen cookies gebruiken als je als gebruiker van de website je toestemming daarvoor hebt gegeven. We mogen drie soorten cookies gebruiken waarvoor toestemming niet nodig is (artikel 11.7a lid 3): cookies die noodzakelijk zijn om de website correct uit te laten voeren, cookies die noodzakelijk zijn om een dienst uit te voeren waartoe je ons uitdrukkelijk verzocht hebt en cookies die noodzakelijk zijn voor het verzamelen van informatie over de kwaliteit of effectiviteit van de dienst die verleend wordt. Mooiste Motoren mag cookies gebruiken voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. We kunnen, bijvoorbeeld, een cookie gebruiken om te herinneren dat je hebt ingelogd of dat je een product in het winkelwagentje geplaatst heeft, zodat je dit niet opnieuw hoeft te doen.

Mooiste Motoren gebruikt hiernaast ook cookies om informatie te verzamelen over bezoekersaantallen, hoe bezoekers de website vinden, welke pagina’s de meeste bezichtigingen krijgen en hoe vaak bezoekers klikken op de banners. Dit wordt gedaan om de website te verbeteren en om een algemeen statistisch overzicht te krijgen dat we kunnen delen met derden, waaronder onze sponseren. Hiertoe maakt de website van Mooiste Motoren gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze informatie mag ook gebruikt worden voor andere, aanvullende doelen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Om Google Analytics te gebruiken, heeft Mooiste Motoren je toestemming nodig. Hiervoor vragen we je, wanneer je de website bezoekt, om Mooiste Motoren toe te staan om analytische cookies te plaatsten. Magister zal je informeren dat het cookies gebruikt om Google Analytics informatie te laten verwerken over jouw surfgedrag en IP-adres om te rapporteren over de website gebruiksstatistieken. Deze informatie wordt gedeeld met Google en door Google, en zal opgeslagen worden op Google’s servers over de hele wereld voor verschillende perioden (dit hangt af van het type cookie). De hyperlink die gebruikt wordt wanneer we vragen voor jouw toestemming zal verwijzen naar meer informatie over Google Analytics. Jouw toestemming blijft geldig voor de levensduur van de cookies, totdat je je toestemming intrekt (door bijvoorbeeld de cookie te verwijderen in jouw browser). Meer informatie over Google Analytics kun je hier vinden. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website en cookies in jouw browser te accepteren geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrief

Mooiste Motoren zal haar nieuwsbrief (welke periodiek gepubliceerd wordt) verzenden naar de leden die hun toestemming gegeven hebben voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je voor deze nieuwsbrief uit te schrijven door de link die in de nieuwsbrief is aangegeven.

Foto’s

Wanneer je een activiteit van Mooiste Motoren bezoekt kun je gefotografeerd worden. Geselecteerde foto’s van deze activiteiten worden op de website geplaatst. Mooiste Motoren tracht beschamende of onflatteuze foto’s van te voren te verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht tot toegang tot en het verbeteren en verwijderen van jouw persoonlijke gegevens (in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Je hebt het recht om Mooiste Motoren te verzoeken aan te geven of en welke gegevens van je worden verwerkt. Mooiste Motoren zal je binnen vier weken informeren of (en welke) persoonlijke gegevens van je worden verwerkt. Daarnaast heb je het recht Mooiste Motoren te verzoeken om het verbeteren, aanvullen, verwijderen en afschermen van de gegevens als deze incorrect, niet compleet of irrelevant zijn. We zullen je op je verzoek informeren met de informatie die we van je hebben, deze aanpassen of verbeteren, of verwijderen uit onze archieven.

Verwijzingen naar andere websites

Vanaf onze website wordt je regelmatig verwezen naar andere sites. Hoewel deze sites met zorg geselecteerd zijn, draagt Mooiste Motoren geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die organisaties omgaan met je gegevens.

Betalingen via onze site

Creditcard gegevens worden na verwerking van de bestelling direct verwijderd uit onze systemen.

Vragen of opmerkingen

Indien je vragen of opmerkingen over het bovenstaande heeft, kun je contact met ons opnemen via info@mooistemotoren.nl. Voor vragen met betrekking tot de webshop kun je terecht bij info@mooistemotoren.nl.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide